Türkiye’de İlk Keratokonus Merkezi Açıldı..

Keratokonus Merkezi…Neden Bir Hastanede Böyle Bir Merkez açılır? Hiç Düşündünüz  mü ? İşin ne yazık ki üzücü kısmından bahsetmek zorundayım. Keratokonusta merkez denecek kadar önemli bir coğrafi  noktada olsak da Türkiye bu konuda tedaviler ve uygulanışları konusunda  yetersiz bulunuyordu. Tüm kıstaslar, veriler, Amerika’nın belirlediği  1/2000 görülme kriterlerine göre yapılıyordu. Hala da öyle..

Oysaki biz ve bizim gibi birçok  Akdeniz ülkesinde Keratokonus Hastalığının görülme sıklığı daha fazla idi. Ancak imkanlar dahilinde hastalarımıza daha iyi ulaşabilmek için duyurularımızı medya, haber kaynakları, magazinler aracılığıyla gerçekleştirdik.

İlk yıllarda çok hastaya ulaşamadık..Kimi hasta geldiğinde artık gecikilmişti, kiminin ise hastalığı son evrelerinde idi.

Dünya Göz olarak bu konunun öncülüğünü yürüttüğümüz ve bayrağı taşıdığımız için kendi adıma çok gururlu ve mutluyum.

Peki Keratokonus Merkezinin açılma amacı neydi? Kısaca değinelim:

Topografiler

Kornea nakli bugün en sık yapılan organ transplantasyonu olup, Avrupa ve Amerika’da 40.000’den fazla müdahale yapılmaktadır.

Keratokonusun son döneminde görüş çok düşük, hasta kontakt lens veya kornea içi halkalardan faydalanmayacak durumda ise tedavi seçeneği kornea naklidir.

Keratoplasti; halk arasında göz nakli olarak bilinen, aslında gözün sadece çeşitli hastalıklar sonucu bozulmuş olan korneanın bağışlanan ölü kornea ile değiştirildiği bir ameliyattır. Kornea nakli ameliyatında bağışlanan sağlıklı korneadan 6–9 mm çapında olabilen daire şeklinde bir parça çıkartılır ve alıcının (hastanın) korneasından da aynı büyüklükte bir parça çıkartılarak bu bölgeye dikilir. Ameliyat tercihan genel anestezi altında yapılır.

14Bağışlanan uygun verici kornea sayısı kliniklerin ihtiyacı olandan çok daha azdır.
Bu yüzden ülkemizde ve Avrupa’da birçok hasta kornea nakli için sırada beklemektedir.

Keratokonus merkezi Türkiye’ de ilk defa Dünya Göz Hastanesi’nde uygulamaya geçti. Neden böyle bir merkez açma gereksinimi duyuldu?
• Bu hastalığın teşhisi için dünyada bulunan en üst düzey teknolojik tetkik araçlarını bir araya getirmek.
• Teşhisi konmuş hastaların, düzenli aralıklarla takibini sağlamak, hastalığın ilerleyiş süreci hakkında bilgi verebilmek.
• Tedavilerde dünyada uygulanan en son yenilikler hakkında hastalarımızı bilgilendirerek uygun tedaviyi önermek.
• Tedavide en önemli yeri tutan dünyadaki bütün kontakt lens çeşitlerini bünyemizde bulundurmak. Keratokonus hastalığında, kontakt lens seçimi zor ve sabır ister. Bu konuda çok tecrübeli bir ekiple yardımcı olmak.
• Alternatif tedavi yöntemlerinden biri olan kornea içi halka uygulamasında, en son yenilikleri hastalarımızın hizmetine sunmaktır. INTRALASE (femtosecond teknolojisi) ile kanal oluşturmak gibi. Dünya Göz Hastanesinde dünyada kullanılan tüm halka tipleri uygulanabilmektedir. (INTACS, Keraring, Ferrara)
•Keratokonus hastalığının ilerlemesini durdurmak amacıyla yapılan CCL tedavisi 2006 yılından beri hastanemizde başlamıştır.

*Yine Topolazer TransPRK tedavisi ile Keratokonus hastalarımızın görme kusurlarını yok etmek konusunda  başarılı adımlar atmaktayız.