Benim En Unutulmaz Keraring Vaka’mın Öyküsü

Aşağıdaki linkte;

Tek gözlü 23 yaşında keratokonuslu bir hastada ( ICR) Kornea içi Halka  takılması sonucu alınan başarılı sonuçlar alınan dramatik iyileşme hikayesini göreceksiniz.

http://crstodayeurope.com/articles/2016-novdec/my-most-memorable-keraring-case

Avrupanın ünlü “Katarakt ve Refraktif Cerrahi’de bugün” açılımıyla  hizmet veren Web site ve Dergisinin Kasım/ Aralık 2016 sayısında yer alan yazımın İngilizce ve Türkçe sunumunu aşağıdaki gibidir:

MY  MOST MEMORABLE KERARING CASE

Correcting the distorted vision caused by the corneal bulging and thinning seen in keratoconus can be a challenge. Spectacles and soft contact lenses usually suffice in the early stage of keratoconus, but the level of vision correction they provide tends to decrease as the disease progresses. When this occurs, the patient can turn to rigid gas permeable contact lenses as an alternative surgery-free correction method. However, when contact lenses can no longer be tolerated, surgical options must be considered.

In such cases, implantation of the Keraring intrastromal corneal ring (Mediphacos) is the option I choose for many keratoconus patients. In fact, I have implanted approximately 5,000 Kerarings to date. It is my preferred surgical correction method because it delivers the type of improvement in visual acuity that can transform the lives of patients who feel that a corneal transplant is the only way they will ever see clearly again.

CASE REPORT

A case in point is that of a 23-year-old woman I treated 10 years ago (see Case Presentation). She worked as a farmer in a village in eastern Turkey and had lost her right eye due to traumatic perforation. Unfortunately, her other eye was keratoconic, with a UCVA and BCVA of just 0.1 (Snellen decimal).

CASE PRESENTATION

Pre- (left) and postoperative (right) corneal topographies in the keratoconic left eye of a 23-year-old. Preoperatively, BCVA was 0.1 and the inferior cone was clearly seen. Postoperatively, BCVA improved to 0.8, and corneal topography normalized.

This patient’s vision was so bad that she struggled to work, and her dusty work environment made using contact lenses impossible. She came to see me because doctors in the rural part of eastern Turkey where she lived had little experience with corneal ring implantation and advised her to undergo a corneal transplant—something she was intensely afraid of doing. By the time we met, she felt hopelessly stuck with her failing vision.

On examining her remaining left eye, I found that it had good corneal thickness and was suitable for ring implantation. I implanted a single Keraring into her left eye. The next day, she returned with a UCVA of 0.6 and BCVA of 0.8. She was crying tears of joy, and the transformation in her is something I shall never forget.

I saw the patient again 1 month later, at which time I performed CXL to arrest further disease progression. Her vision was still excellent and she had no complications. I have continued following her over the years, and she remains happy with stable vision.

LIFE-CHANGING SURGERY

This patient’s case exemplifies how ophthalmic specialists can change the lives of keratoconus patients using a simple procedure such as intrastromal corneal ring implantation. Like my patient, many others believe their only options are external aids such as spectacles or more intricate surgical procedures such as a corneal transplant. In fact, Keraring implantation presents a less invasive method to provide the exemplary visual outcomes many of these patients need.

Efekan Coskunseven, MD

Instratromal korneal halka, keratokonuslu tek gözlü bir hastada görmeyi iyileştirdi.

Keratokonusta görülen kornea çıkıntı ve inceltme nedeniyle ortaya çıkan çarpık görüşün düzeltilmesi bir zorluk olabilir. Gözlükler ve yumuşak kontakt lensler genellikle keratokonusun erken safhasında yeterlidir, ancak sağladığı görme düzeltme düzeyi hastalık ilerledikçe azalma eğilimindedir. Bu gerçekleştiğinde, hasta alternatif bir ameliyatsız düzeltme yöntemi olarak katı gaz geçirgen kontakt lenslere dönüşebilir. Bununla birlikte, kontak lensler artık tolere edilemediğinde, cerrahi seçenekler düşünülmelidir.

Bu gibi durumlarda Keraring intrastromal kornea halkasının (Mediphacos) implantasyonu birçok keratokonus hastası için seçtiğim seçenektir. Aslında şimdiye kadar yaklaşık 5,000 Kerarings yerleştirdim. Bu Benim tercih edilen cerrahi düzeltme yöntemimdir, çünkü görme keskinliği, kornea nakilinin tekrar açıkça göreceği tek yol olduğunu düşünen hastaların hayatlarını değiştirebilen bir iyileştirme türü sunar.

OLGU SUNUMU

Bir mesele bir 23 yaşındaki bir kadın (bkz 10 yıl önce tedavi olduğunu Olgu Sunumu ). Türkiye’nin doğusundaki bir köyde çiftçi olarak çalıştı ve travmatik delinme nedeniyle sağ gözünü kaybetti. Ne yazık ki, diğer gözü keratokonikti, sadece UCVA ve BCVA 0.1 (Snellen ondalık) idi.

OLGU SUNUMU

23 yaşındaki hastanın keratokonik sol gözde pre- (sol) ve postoperatif (sağ) kornea topografileri. Preoperatif olarak BCVA 0.1 ve alt koni açıkça görüldü. Ameliyattan sonra BCVA 0.8’e yükseldi ve kornea topografisi normale döndü.

Bu hastanın vizyonu o kadar kötü ki çalışmaya çabaladı ve kontakt lensleri kullanarak tozlu çalışma ortamı imkansız hale geldi. Beni görmeye geldi çünkü doğduğu Türkiye’nin doğusundaki kırsal kesimde yaşayan doktorlar, kornea halkası implantasyonu konusunda çok az tecrübeye sahipti ve kornea nakline başvurmasını şiddetle korkuyordu. Tanıştığımız zamana kadar başarısız olan vizyonuyla umutsuzca sıkışmış hissetti.

Kalan sol gözünün incelenmesinde iyi korneal kalınlığa sahip olduğunu ve halka implantasyonu için uygun olduğunu keşfettim. Sol gözüne tek bir Keraring yerleştirdim. Ertesi gün, 0.6 ve 0.8 BCVA UCVA’sı ile geri döndü. Gözyaşları sevinçle ağlıyordu ve onun içindeki değişim asla unutmayacağım bir şeydi.

Hastayı bir ay sonra tekrar gördüm ve o sırada hangi hastalığın ilerleyişini durdurmak için CXL  (CCL) uyguladım. Vizyonu hala mükemmel ve komplikasyonları yoktu. Onu yıllar boyunca takip etmeye devam ettim ve istikrarlı görüşünden mutluluk duyuyor.

YAŞAM DEĞİŞTİREN CERRAHİ

Bu hasta vakası, oftalmik uzmanların kasılaşık hastaların yaşamlarını, intrastromal korneal halka implantasyonu gibi basit bir prosedürle nasıl değiştireceğini örneklendirmektedir. Hastam gibi diğerleri, tek seçeneklerinin gözlük veya kornea nakli gibi daha karmaşık cerrahi işlemler olduğuna inanıyorlar. Aslında Keraring implantasyonu, bu hastaların birçoğunun ihtiyaç duyduğu örnek görsel sonuçları sağlamak için daha az invaziv bir yöntem sunar.

Efekan Coşkunseven, MD