Görme Seviyesine Uygun Keratokonus Tedavisi Nasıldır?

Gözlüksüz görme miktarı:

Hasta gözlüksüz tam görüyorsa ve görme kalitesinden şikayeti yoksa genellikle tedaviye gerek yoktur. Zaten böyle bir kişide keratokonus teşhisi ya tesadüfen konmuştur, ya da ailesinde keratokonus olduğu için tarama önerilmiştir.
Hastanın yaşı ve kornea kalınlığı gözönünde bulundurulur:
20 yaşın altında ise sık takip edilir, ne kadar genç yaşta ise ilerleme ihtimali o kadar fazladır.
20 yaşın üstünde erkek ise daha aralıklı, kadın ise hamilelik ve emzirme döneminde veya doğum kontrol veya estrojen hormon tedavisi alacaksa yakın takip gerekir.
kasımaGözlüksüz görme miktarı düşükse :
  • Gözlüklerle iyi görüyorsa ve gözlük kullanmaya itirazı yoksa gözlük önerilir.
  • Gözlükle iyi görüyor, ancak gözlük takmak istemiyorsa: Kontakt lens önerilir (Yumuşak veya sert)
  • Lens kullanmak istemiyor veya kullanamıyorsa: Cross-Link (CCL) tedavisi önerilebilir. CCL tedavisi aslında ilerlemeyi durdurmak için yapılan bir tedavidir. Ancak, çoğu hastada gözlük numarasında da 1-2 sene içinde yavaş-yavaş 1 ila 3 derecelik düzelmeye neden olur. Özellikle gözlük numarası çok yüksek olmayan keratokonus hastalarında iyi bir çözüm olabilir.
  • Yine bu hastalarda CCL + Excimer Lazer yapılabilir, böylece hem CCL ile kornea sağlamlaştırılmış, hem de excimer lazer ile numara küçültülmüş olur. Ancak, CCL nin zamanla numarayı küçültücü tesiri ortaya çıktıkça yapılan ekzimer lazer tedavisi fazla gelebilir.

Gözlükle görme miktarı:

Keratokonus hastasının gözlükle görme miktarı iyi ise yukarıdaki maddedeki seçenekler önerilir.
Gözlükle görme miktarı düşükse, yani en iyi gözlükle bile tatmin olacak kadar iyi göremiyorsa (Bu görme miktarı çok değişkendir. Araba kullanan bir muhasebeci %80 ile bile tatmin olamayabilir, öte  yandan bir ev hanımı %30 ile gayet rahat olabilir) o zaman :

  • Sert kontakt lens önerilebilir. Sert lens kornea deformitesini düzelteceği için görme seviyesini genellikle artırır.
  • CCL önerilebilir. CCL ile de kornea deformitesi yavaş yavaş düzelecektir. Eğer yeterince düzelmezse daha sonra hasta yine sert lens takabilir.
  • Halka önerilebilir, ancak halka takılan hastaların bir kısmında tatminkar görme artışı olmayabilir, ayrıca gece ışıklarda dağılma ortaya çıkabilir. Bu şikayetler geçmezse halkayı çıkarmak gerekebilir. Halka üzerine yumuşak lens denenebilir, ama sert lens genellikle olmaz.
  • Göz içi lensi önerilebilir, ancak problem gözün ön yüzünde olduğu için göz içi lensi bu deformitenin verdiği bulanıklığı düzeltmez, sadece (eğer varsa) yüksek gözlük ihtiyacını giderir.
  • Çok ileri keratokonus ise ve hiç bir seçenek olmuyorsa kornea nakli gerekir.