Göz içi Lens ve Keraring Kornea ici Halka Tedavisi hk.

img_20161028_123312Op.Dr.Efekan Coşkunseven  28-29 Ekim’de Italya Milano’da Katarakt ve Refraktif Cerrahi Kongresine Moderatörlük ve Başkanlık yaptı.Bu kongre de kendisi de Keratokonus hastalığında uzun zamandır uyguladığı Göz içi Lens ( ICL ) ve Keraring Kornea içi HalkaTedavisi hakkındaki tecrübelerini ve bilgilerini katılımcılar ile paylaştı.

img_20161028_160627Yeniden hatirlatmak gerekir.Gözlüklerinden kurtulmak isteyen ancak lazer tedavisine uygun olmayan hastalar, göz içi mercek operasyonları ile gözlüklerinden kurtulabilirler. Bu teknikte göze 3 mm’den küçük bir kesiden girilir, lensin zarı yuvarlak olarak çıkarılır. Göz merceği ultrason dalgaları veren bir cihaz ile sıvılaştırılarak emilir, yerine katlanabilir yeni göz merceği yerleştirilir. Bu yönteme Clear (şeffaf) lens değişimi denilmektedir. Lens, 3mm’lik kesiden gözün içine sokularak yerleştirildikten sonra, vücut ısısıyla normal şeklini almaktadır.Bu tedavi yönteminde gözün içindeki mercek alınıp yerine birden fazla odak kabiliyeti olan mercek konulmaktadır. Bu merceklerde çeşitli halkalar mevcuttur. Bu halkaların bir kısmı uzağı, bir kısmı da yakını görmeyi sağlar. Böylece görmeyi sağlayan gözdekisarı noktanın üzerine hem uzaktaki hem de yakındaki görüntüler net olarak düşmektedir. Hastalar buna çok kısa sürede adapte olarak uzak ve yakın gözlüklerinden kurtulabilirler.

Bu tedavi için hasta seçimi çok önemlidir. Hasta için uzağı mı yoksa yakını mı görmenin daha önemli olduğuna dikkat edilmelidir. Hasta seçiminde diğer önemli bir konu ise hastanın pupil boyutlarıdır. Tedavinin bir diğer avantajı ise katarakt ameliyatı olması gereken hastalarda aynı seansta hem kataraktı yok etmesi hem de uzak ve yakın görme problemine basitçe çözüm bulmuş olmasıdır.

Hastanın öncelikle detaylı bir göz muayenesinden geçmesi gerekmektedir. Her hastanın gözü bu tip bir ameliyata uygun olmayabilir. Kataraktı olan hastaların mesleki konumu, yaşı, sosyal aktivitesi, okuma alışkanlığı, entelektüel düzeyi de hasta seçiminde önem taşımaktadır. Uygun hasta seçimi, uygun teknik, ameliyatın gerçekleştirildiği kurumun ve hekimin tecrübesi ve tabiî ki doğru mercek seçimiyle yapılacak bu ameliyatlarda yüksek başarı oranı görülmektedir.

Ameliyat sonrasında görme 1-2 gün içinde normal seviyesine ulaşır. Bu yöntem ile uzak, yakın ve astigmat şikayetleri tedavi edilebilir.