Kornea İçi Halka Tedavisi Hk.

Kornea içi halka:
Kontakt lens kullanamayan veya gözüne kontakt lens uymayan hastalarda görme kalitesini artırmak amacıyla keratokonus ileri döneminde değilse kornea içi halka uygulaması iyi bir alternatif olabilir.

Keratokonusta Kornea içi halka tedavisinin görme kalitesini arttırmak için kullanmaktayız. Henüz halka tedavisin hastalığın ilerlemesini durdurduğuna dair bir yayın olmamasına rağmen, şuana kadar halka takılan hastalarımızın bir yıllık takibinde %88’inde hiçbir ilerlemenin olmadığı görüldü. Bu nedenle hastaların ameliyat sonrası takibi çok önemlidir. Herhangi bir ilerleme görüldüğü taktirde CCL tedavisi halka oprasyonundan sonra yapılabilir.

Operasyon sonrası hastaların takibi nasıl? Hastalar ameliyattan sonra nasıl?
Operasyon sonrası yara yerine dikiş atmaya gerek yoktur. Sadece yumuşak kontakt lens takılır ve bir gün sonraki kontrolde çıkarılır. Birkaç saatlik yanma ve batma dışında şikayet olmamaktadır. Hastalarımızın büyük bir çoğunluğu birinci günde dahi görmelerindeki düzelmeyi fark edebilirler. Operasyon sonrası kontroller: 1. gün, 1.ay, 3 ay ve 6. ay yapılır.

Tedavinin yan etkileri var mıdır?
IntraLase’in (femtosecond laser) kullanılması ile kanalları daha güvenilir olarak (istenilen derinlik, çap, kısa süre, az travma) oluşturma imkanı vardır. Bu nedenle kanal oluşturmadaki riskler minimumdur. Yara yerindeki travma azlığı nedeniyle hızlı iyileşme söz konusudur, enfeksiyon riski daha azdır ve hasta daha hızlı sosyal hayatına dönebilir. Gece ışık dağılması şikayeti göz bebeği büyük hastalarda olabilir.

Etki Ne zaman görülür:
Birinci gün bile hastalar görme kalitelerindeki artışı fark edebilirler. (%86 hastada gözlüksüz görme kalitesinde artış tespit edilmiştir)

Halka tedavisi başka ameliyatlara engel midir?

Hayır değildir. Bu konuda hastalardan gelen en çok sorular:

S: Kornea nakline engel midir?
C: Hayır değildir. Halka tedavisine rağmen kornea nakli gereken hastalarda, halka çıkartılarak kornea nakli yapılabilir.

S: CCL tedavisine engel midir?
C: Hayır değildir. Hatta halka tedavisi sonrası yapılan CCL tedavisinin etkiyi arttırdığı düşünülmektedir. Hastanemizde halka tedavisi sonrası düzenli yapılan kontrollerde hastalık ilerlemesi tespit edilir ise CCL tedavisi yapılmaktadır.

S: Gözlük ya da kontakt lens kullanımına engel midir?
C:Hayır değildir. Halka tedavisi gözlük numaralarında maksimum 5-7D arası düşme yapabilir. Tedaviye rağmen gözlük ihtiyacı olan hastalara gözlük veya kontakt lens verilebilir. Göz yapısı uygun hastalarda göz içi kontakt lens (ICL) uygulanabilir.

S: Dışarıdan fark edilebilir mi?
C: Hayır. Fark edilmesi çok zordur.

Kornea içi halkalar (intacs)

Halkalar kornea şeklini düzelterek mevcut refraksiyon kusurunu azaltabilir.
Kornea içi halka takılmasıyla düzleşen kornea.

Bu halkaları kornea içine yerleştirmek için bir tünele ihtiyaç var. 2003 yılına kadar bu sadece mekanik yöntemle yapılmaktaydı. Intralase (Femtosecond Lazer) teknolojisinin oftalmolojide kullanılması bize bir çok konuda imkanlar sundu

INTRALASE yöntemiyle istenilen derinlikte ve çapta kanal oluşturularak bu halkalar kornea içine yerleştirilebilir.

Günümüzde femto-second laser (intralase) teknolojisi ile 10-15 saniyede hiçbir bıçak kullanımına gerek kalmadan halka kanalları oluşturulabilir. Ağrısız toplam 5 dakikalık bir operasyonla, hastanın gözleri kapatılmadan günlük yaşantısına dönebilir.
Intralase (femtosecond laser)

Korneaya Halka Takılması ile ilgili video görüntüsünü izlemek için lütfen tıklayınız

Intralase ile kanal oluşturmanın avantajları:

Minimal travmatik ve daha güvenilir bir Yöntem
Kısa süre: 10-15 saniye
Daha az epitelyum hasarı
Daha konforlu
Enflamasyon ve enfeksiyon riski daha az
İstenilen derinlikte kanal oluşturma imkanı: ? 400 µ
Daha iyi santralisazyon
Daha iyi simetri
Aseptic teknik
Daha az vakum
Kanalların çaplarını ve kalınlığını değiştirme imkanı

Daha efektif